Informacje na temat różnych form ruchu.

Sport to zdrowie

 

Różnego rodzaju formy aktywności ruchowej są doskonałym sposobem na utrzymanie dobrego stanu zdrowia.
Dotyczy to zarówno ludzi młodych, dzieci, młodzieży a także dorosłych jak również osób w podeszłym wieku.

 
marzec
21 '18

Zdjęcie, czyli o pamiątkach z przeszłości

(...) Na Górnym Śląsku w wielu domach przechowuje się stare fotografie przodków. Niejednokrotnie zdjęcia te mają ponad sto lat, a mimo upływu czasu nadal wabią oczy bacznego obserwatora przeglądającego rodzinny album. Część zdjęć jednak jest uszkodzona, nadszarpnięta zębem czasu. Dzisiejsza technika fotograficzna pozwala jednak przywrócić dawny blask starym zdjęciom. Wystarczy kilka chwil, aby zdjęcie prababci wyglądało, jak nowe, przed chwilą wykonane. Patrząc na obrazy powstałe przy użyciu aparatu fotograficznego dostrzec można, że na Śląsku przed laty wykonywało się stosunkowo dużo zdjęć. Zdjęcia (...)

Publikacje: fotograf ślubny ze Śląska, zdjęcia dziecięce, zdjęcia ślubne w Katowicach