Informacje na temat różnych form ruchu.

Sport to zdrowie

 

Różnego rodzaju formy aktywności ruchowej są doskonałym sposobem na utrzymanie dobrego stanu zdrowia.
Dotyczy to zarówno ludzi młodych, dzieci, młodzieży a także dorosłych jak również osób w podeszłym wieku.

 
marzec
21 '18

Zdjęcie, czyli o pamiątkach z przeszłości

(...) dziecięce, zdjęcia ważnych uroczystości, a nawet zdjęcia z pogrzebów można znaleźć w archiwach każdego tradycyjnego domu na Górnym Śląsku. Zauważyć należy, że w okresie rozbudowy śląskiego przemysłu i świetności przedwojennych kopalń, to właśnie na Śląsku działało wiele zakładów fotograficznych. Przeglądając stare gazety z tego okresu znaleźć można reklamy, których nagłówki zaczynały się słowami: fotograf ślubny ze Śląska, czy zdjęcia ślubne w Katowicach. Ogłoszenia te zwykle nawiązywały do śląskich miast, gdyż najłatwiej z reguły było skorzystać z fotografa pracującego w (...)

Publikacje: fotograf ślubny ze Śląska, zdjęcia dziecięce, zdjęcia ślubne w Katowicach