Informacje na temat różnych form ruchu.

Sport to zdrowie

 

Różnego rodzaju formy aktywności ruchowej są doskonałym sposobem na utrzymanie dobrego stanu zdrowia.
Dotyczy to zarówno ludzi młodych, dzieci, młodzieży a także dorosłych jak również osób w podeszłym wieku.

 
maj
17 '18

alternatywa czy już codzienność?

(...) Przedszkolne wychowanie dzieci ma bogatą historię od początku XX w., która pozwala współcześnie sięgać do tych idei wychowawczych, które są ciągle aktualne, mają na względzie dobro i prawidłowy rozwój dziecka bez lęku i przymusu, w zgodzie z jego potrzebami i zainteresowaniami. Przedszkola we Wrocławiu chętnie bogacą swoją ofertę o elementy bądź założenia pedagogiki alternatywnych jak przedszkole montessori czy freinetowskie. Rodzice powinni bliżej zapoznać się ze specyficznymi ofertami przedszkoli, wybrać dla pociech placówkę najbardziej odpowiednią ich zdaniem dla ich pociech. Przedszkole montessori to wpieranie dziecięcego doświadczania świata, aktywne uczestniczenie w obowiązkach i zabawie, możliwość wyboru kącików zainteresowań, używanie specjalnych pomocy dydaktycznych, to dbałość o rozwój także duchowy dziecka. Przedszkola we (...)

Publikacje: przedszkola we Wrocławiu, Przedszkole montessori